Kunnskaper

Språk

Tysk – Morsmål

Norsk (+)

Engelsk

Design-verktøy

Adobe Photoshop (+)

Adobe Illustrator (+)

Adobe InDesign (+)

Adobe Flash

Utviklingsverktøy

Coda

Adobe Dreamweaver

Data-språk

HTML/CSS (+)

XML

Scripting

jQuery

PHP (-)

AS3 (-)

CMS

Wordpress

Textpattern

Hydra

Miljøer

Mac, PC

Annet

MS Office 2008 for Mac